Chlor versus slaná voda 

aneb výhody a nevýhody obou postupů.

Bazén používající desinfekci na bázi chloru(chlorovaný bazén):
Bazén, který v pravidelných intervalech je desinfikován např.chlornanem- přípravkem, který do bazénové vody dostává chlor, který účinně likviduje bakteriální znečištění

Výhody:

·         Výborná účinnost proti bakteriím a virům

·         Při dodržování dávkování malé riziko pro plavce

·         Ověřená a lety vyzkoušená metoda desinfekce s přesným dávkováním technologií

·         Desinfekce běžně používaná i v domácnostech nebo k sanaci studní (SAVO)

·         Vyhláškou stanovené přesné hranice kolik smí roztok obsahovat látky v ukazatelích volný a vázaný chlór.

Nevýhody:

·         Nebezpečí v podobě druhotných projevů desinfekce (trichloraminy)

·         Klasický bazénový „odér“ (chloraminy)signalizuje přílišný obsah vázaného chloru a špatnou ventilaci bazénové haly

Závěrem:

Bazény využívající chlorovou desinfekci vody přímím dávkováním technologií v podobě např.chlornanu jsou vyzkoušenou variantou desinfekce vody, která je při dodržování všech pravidel účinná a zdraví lidí neškodná.

__________________________________________________________________________

Bazén používající desinfekci na bázi soli(slaný bazén, mořský bazén):

Bazén, kde plnicí voda je smíchána v přesném poměru s mořskou solí (NaCl-chlorid sodný) a kde se chlor obsažený v soli uvolňuje do vody elektrolýzou. Jedná se tedy vlastně o bazén desinfikovaný chlórem, kdy se chlor dostává do vody bazénu jinou cestou než přímou z dávkovače. Obsah soli v mořské vodě činí cca 3,5%. Pseudomořská voda je udržována v koncentraci cca 0,5% soli tedy na hranici přibližně fyziologického roztoku.

Výhody:

·         Legionella nemá ráda slané prostředí

·         Potlačuje růst mikrobů

·         Má aseptické účinky-není to absolutní

·         Je šetrnější k pokožce-nedochází k „louhování“ pokožky

·         Nezpůsobuje alergické reakce a červenání a pálení očí

·         Pozitivně působí na kožní onemocnění(se kterým se nesmí do veřejného bazénu chodit!!!)

 

Nevýhody:

·          Zpravidla podceněné množství soli a tím nedostatečně ošetřená voda

·         Při podcenění dávkování soli dochází k bakteriální kontaminaci a neúčinnosti desinfekce

·         Problém při nutnosti střídat desinfekční prostředek

·         Uvolnění chlorovodíku do prostředí as korozní vlivy na kovovém materiálu

 

Závěrem:

Bazén používající slanou vodu je bazén používají chlorovou desinfekci. Chlor se do vody dostává jinou cestou než přímím dávkováním technologií, ale je ve vodě přítomen. V bazénech se slanou vodou je třeba větší obezřetnosti a pečlivosti v hlídání množství chloru, protože dávkování soli nemusí být tak přesné jako dávkování technologii v podobě chlornanu či jiného obdobného přípravku. Může pak dojít k poklesu schopnosti chloru likvidovat bakterie a tím dojde ke kontaminaci vody.

Ve slaných bazénech se standardně měří úroveň volného i vázaného chloru a vztahují se na tyto bazény stejná pravidla. Není pravdou, že slaný bazén používá bezchlorovou technologii.