Definice plavce 

/citace z práce paní doktorky Ireny Čechovské/

Ten, kdo se cítí plavcem zpravidla odpovídá: „Uplavu… a udá počet překonaných metrů“. Jednotlivci se v představě nutné vzdálenosti pro přesun z kategorie neplavec do kategorie plavec liší. Rozmezí se pohybuje u dospělých zhruba od 10 do 400 m. Málokdo dodá, že jako plavec se umí také potopit pod hladinu nebo skočit do vody „po hlavě“. Téměř nulovou výpovědní hodnotu má dětská plavecká sebereflexe. V předškolním a mladším školním věku se každé dítě, které se těší na koupání v mělké a teplé vodě, označí za plavce.

Definovat plavce je obtížné. Co národ, to jiné hodnocení. V České republice je zažitá zvyklost považovat za plavce toho, kdo bez zjevných známek vyčerpání překoná ve vodě souvislým plaváním vzdálenost 200 m a také zvládne pád do hlubší vody. Překonání dvousetmetrové vzdálenosti předpokládá již poměrně dostatečnou účinnost plavecké techniky. V případě této definice se nezajímáme o uplatnění konkrétního plaveckého způsobu, o dokonalost plaveckého stylu, ani o zaplavaný čas. Trváme na souvislém plavání, sleduje jistotu v překonání vzdálenosti a odezvu zátěže na jedince.

Hlavním kritériem je vzdálenost. Pro jistější určení kvalit plavce, bychom rádi toto kritérium doplnili dalšími požadavky prověřujícími vedle schopnosti lokomoce i další plavecké dovednosti. Současné kritérium i bez rozšíření je, bohužel, pro velkou část běžné populace svízelně splnitelným požadavkem.  Proto je stále častější ověřování spíše 50metrovou nebo 100metrovou vzdáleností. Jak se zdá, bez této korekce by byl plavcem ve věku okolo 20 let málokdo.

 

Tak co, jste plavci? Je pro Vás plavání radostí? Plavete dobře? Plavete, ale chcete být rychlejší?......

Připravili jsme kurzy plavání pro dospělé - přijďte mezi nás a uvidíte co Vás můžeme naučit :-) Lekce probíhají ve čtyřčlenných skupinách . Lekce jsou dlohé 40 minut. Našim cílem je vytvořit skupinky ve kterých se setkávají lidé se stejnými dovednostmi a cíli, ale současně chceme co nejvíce vyhovět časovým možnostem jednotlivců. Proto jsou skupinky málopočetné a lektor může přistupovat ke klientům téměř idividuálně.

Nemusí z Vás být Michael Phelps a přesto si to můžete v bazénu užívat a ještě udělat něco pro své tělo :-)

rozvrh kurzů pro dospělé

 

pondělí 6:00 6:40 7:20   20:00    
úterý       19:00 19:40 20:20  
středa 6:00 6:40 7:20        
čtvrtek     7:20     20:00 20:40
pátek       19:00 19:40 20:20  
 

Plavecké kurzy pro dospělé probíhají denně - v tabulce jsou zapsány časy začátků jednotlivých lekcí. Lekce se otevírají při zájmu minimálně tří klientů. 

ceník nabízených kurzů pro dospělé

ceník je platný od 1.9.2018

kurz cena lekce cena kurzu poznámka
kurz pro dospělé 290,-Kč 2.900,-Kč/ deset lekcí s platností 12 týdnů kurzy se otevírají při minimálně 3 zájemcích
330,-Kč jednorázový nepravidelný vstup při nenaplněné kapacitě kurzu místo v lekci lze objednat den předem
individuální lekce 900,-Kč k výuce není vyhrazena dráha  
1.900,-Kč k výuce je vyhrazena dráha