Kurzy plavání pro děti

40 minut vedených lektorem pro zvládnutí základní plavecké lokomoce. Kurzy jsou určeny samostatným dětem ve věku cca od 6 let, které již mají základní plavecké návyky /vody se nebojí, ponoří obličej do vody, "lehnou" si na vodu/. Děti jsou rozděleny do šestičlenných skupin dle věku a dovedností. Kurzy jsou sestaveny do tří bloků a plynule na sebe navazují po celou dobu školního roku. Řádně omluvené lekce lze v rámci placeného kurzu nahrazovat. Omluvy i náhrady jsou vedeny přes online náhradový systém. Kurzy probíhají každý všední den cca od 14 do 19 hod.

Kroužek akvabel 

je pro rekreační plavkyně, zaměřuje se především na zlepšeni plaveckého stylu, nácvik potápěni, trénovaní dýcháni, výdrž pod vodou. Ze speciálních dovedností začínáme zpevněním těla na suchu i ve vodě, správným držením těla, polohou na zádech, na břiše, základní ploutvové pohyby (posun po bazéně, orientace v prostoru). Následuje poloha svislá střemhlav a nácvik šlapání vody a pohyb všemi směry.

Kroužek akvabel je vždy ve středu. Náhrady za omluvené lekce jsou poskytovány v rámci plaveckých lekcí během celého týdne.

 

rozvrh kurzů pro děti

 
pondělí 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00      
úterý 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00  
středa 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00      
  14:20 15:00 15:40 16:20        
čtvrtek 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00  
pátek 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20  

 

Plavecké kurzy pro děti probíhají denně - v tabulce jsou zapsány časy začátků jednotlivých lekcí. V pondělí a ve středu je bazén rezervován pouze pro plaveckou školu a proto zde probíhají v uvedených časech souběžně vždy tři kurzy.

Časy v této barvě jsou lekce kroužku akvabel. Časy v této barvě jsou určeny pro kondiční plavání juniorů.

ceník nabízených kurzů pro děti

ceník je platný od 1.9.2018

kurz cena lekce cena kurzu poznámka
odpolední kurz pro děti 280,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
akvabely 280,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
individuální lekce 900,-Kč k výuce není vyhrazena dráha  
1.900,-Kč k výuce je vyhrazena dráha  
dopolední výuka škol
plavání pro ZŠ 70,-Kč za žáka a lekci v délce 45 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy
 
plavání pro ZŠ 94,-Kč za žáka a lekci v délce 60 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy