Kurzy plavání pro děti

40 minut vedených lektorem pro zvládnutí základní plavecké lokomoce. Kurzy jsou určeny samostatným dětem ve věku cca od 6 let, které již mají základní plavecké návyky /vody se nebojí, ponoří obličej do vody, "lehnou" si na vodu/. Děti jsou rozděleny do šestičlenných skupin dle věku a dovedností. Kurzy jsou sestaveny do tří bloků a plynule na sebe navazují po celou dobu školního roku. Řádně omluvené lekce lze v rámci placeného kurzu nahrazovat. Omluvy i náhrady jsou vedeny přes online náhradový systém. Kurzy probíhají každý všední den cca od 14 do 19 hod.

Kroužek akvabel 

je pro rekreační plavkyně, zaměřuje se především na zlepšeni plaveckého stylu, nácvik potápěni, trénovaní dýcháni, výdrž pod vodou. Ze speciálních dovedností začínáme zpevněním těla na suchu i ve vodě, správným držením těla, polohou na zádech, na břiše, základní ploutvové pohyby (posun po bazéně, orientace v prostoru). Následuje poloha svislá střemhlav a nácvik šlapání vody a pohyb všemi směry.

Kroužek akvabel je vždy ve středu. Náhrady za omluvené lekce jsou poskytovány v rámci plaveckých lekcí během celého týdne.

 

rozvrh kurzů pro děti

 
pondělí   15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20  
úterý 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20    
středa 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00
        16:20 17:00 17:40    
čtvrtek 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00  
pátek 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20  

 

Plavecké kurzy pro děti probíhají denně - v tabulce jsou zapsány časy začátků jednotlivých lekcí. V pondělí a ve středu je bazén rezervován pouze pro plaveckou školu a proto zde probíhají v uvedených časech souběžně vždy dva kurzy.

Časy v této barvě jsou lekce kroužku akvabel. Časy v této barvě jsou určeny pro kondiční plavání juniorů.Čas v této barvě je lekce zdravotního plavání

ceník nabízených kurzů pro děti

ceník je platný od 1.9.2014 

kurz cena lekce cena kurzu poznámka
odpolední kurz pro děti 250,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
akvabely 250,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
individuální lekce 700,-Kč k výuce není vyhrazena dráha  
1.500,-Kč k výuce je vyhrazena dráha  
plavání pro ZŠ 70,-Kč za žáka a lekci v délce 45 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy
 
plavání pro ZŠ 94,-Kč za žáka a lekci v délce 60 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy  
plavání pro
 MŠ
104,-Kč za žáka a
lekci v délce 30 minut
násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy
 

 

cena u nás zůstává stále stejná

 

DŮLEŽITÉ

INFORMACE k organizaci. Vstupovat do budovy budeme ze spodní části, hned za vchodem je recepce, na které Vám vydají po zaplacení kurzovného plavenky, kurzovné zde můžete plati kartou nebo hotově.  Za recepcí se přezujete do bot vhodných k bazénu (vy a Vaše dítě) nebo jděte bosí, to ale nedoporučuji z důvodu bezpečnosti, přezuvky nesmí mít černou podrážku.  V šatně svlečte Vaši ratolest, děti si bez plavek umyjí mýdlem celé tělo, osuší se ručníkem a teprve potom se oblečou do plavek. S ručníkem, plaveckými brýlemi (nejsou povinné, nabídneme i brýle k vyzkoušení, popř. si u nás brýle můžete i zakoupit) a v přezuvkách je u vstupu na bazén předáte lektorovi. Pokud budete chtít doprovodit dítě na bazén, je nutné převléct se do čistého sportovního oblečení. Plavčík bude opravdu nekompromisně všechny nepřevlečené vykazovat z prostoru bazénu. Po ukončení lekce Vám lektor opět dítě předá u vstupu do sprch. Vás, kteří v době výuky plavání Vašeho dítěte plavete vedle v dráze, požádám o dodržení doby určené k návštěvě bazénu – 60 min. a hlavně prosím nevolejte, nemávejte ani jiným způsobem nekontaktujte Vaše dítě, velice tím usnadníte lektorkám výcvik, děkuji za pochopení. Prosím dodržujte tato pravidla, prostředí bazénu opravdu podléhá přísným hygienickým předpisům, které je plavecká škola povinna dodržovat. Provozní řád plavecké školy je k nahlédnutí v náhradovém systému AUKSYS. Ve vašem zájmu si ho prosím pročtěte. Provozní řád bazénu je k prostudování u vstupu do šaten.