Říčanský plavecký pohár škol - FINÁLE

TAK JE TO TADY!!! Druhý ročník ŘPPŠ zná své finalisty. Finále proběhne v pondělí 19.6.2017 a ve středu 21.6.2017 opět za účasti slavných českých plavců. 

Říčanský plavecký pohár škol

Letošního ročníku Říčanského plaveckého poháru škol se prozatím zúčastnilo přes 100 dětí prvního stupně základních škol. Máme velkou radost z jejich výkonů. Všechny děti bojovaly statečně až k cílové stěně bazénu. Nejrychlejší čas na 25 m zatím drží žák třetí třídy Ondřej Hrouda a žákyně páté třídy Helena Peňázová, oba z 2. ZŠ Říčany – Bezručova. Gratulujeme jim k jejich skvělým výkonům a těšíme se na další účastníky Poháru.

Druhý ročník Říčanského plaveckého poháru škol startuje

Ve středu 19.10. jsme přivítali v bazénu Na Fialce v Říčanech první účastníky Říčanského plaveckého poháru škol. Byli to žáci pátých tříd 2. ZŠ Říčany – Bezručova. Nadšení a chuť k plavání jim nechyběla, všichni se povzbuzovali a tak máme ve výsledcích první adepty na finále.

Na jaře 2016 jsme uspořádali tuto akci jen pro žáky škol z Říčan. Oslovili jsme přes 2000 žáků prvních až devátých tříd a čtyř ročníků nižšího gymnázia. Z tohoto počtu oslovených se poháru zúčastnila necelá čtvrtina. Žáci prvního stupně základních škol plavali 25 metrů volným způsobem, žáci druhého stupně základních škol a studenti nižších ročníků gymnázia plavali 50 metrů volným způsobem. Prvních šest dívek a chlapců v každé kategorii postoupilo do finále

V tomto školním roce jsme oslovili všechny školy, které k nám jezdí v dopoledních hodinách plavat. Je to celkem přes 6000 žáků. Z Říčan se zúčastní zřejmě pouze 2. ZŠ Říčany – Bezručova a soukromá škola Sofie.

Jsme rádi, že se nám přes některé problémy podařilo uspořádat další ročník poháru. Víme, že děti mívají spoustu kroužků a aktivit mimo školu, i proto jsme spokojení, že se k nám děti vrátily a chtějí plavat.

 

 

Tělesná výchova patří k povinným předmětům školní výchovy na všech stupních školního vzdělávání dětí.  Děti se zde seznamují s různými sportovními dovednostmi a snaží se osvojit si jejich základy – běh, skok, míčové hry…..; součástí bývá také lyžařský výcvik, plavecký výcvik…..

Různé sportovní organizace realizují pro děti spoustu soutěží a klání, kde děti mohou uplatnit své získané dovednosti. Díky nově zbudovanému bazénu v Centru Na Fialce je nyní možno zrealizovat pro děti také soutěž v plavání – ŘÍČANSKÝ PLAVECKÝ POHÁR ŠKOL. Naše pojetí této soutěže je určeno opravdu všem dětem a pojali jsme jej poněkud netradičně, aby si jej užily i děti, jejichž plavecké dovednosti či nechuť k soutěžení by je z běžných závodů vyřadila. Našim cílem není uspořádat závody pouze pro vybrané jednotlivce. Chceme zapojit opravdu všechny děti.

Každé pondělí a středu je bazén v čase od 13 do 14 hod rezervován pro cca dvě třídy dětí. V těchto šedesáti minutách si děti ověří své dovednosti i znalosti spojené s vodou. Jsou připraveny soutěže na několika stanovištích pod dohledem našich lektorů, kteří jsou zde i v roli rozhodčích.

Prvořadou disciplínou je samozřejmě plavání, které je měřeno na čas a zvolený plavecký způsob a délka trati je volena vždy v závislosti na věku závodníků. Pro žáky, kteří nechtějí závodit v plavání je připravena soutěž v běhu po mělčině, soutěž v plavání pod hladinou, soutěž v lovení předmětů na čas a také soutěž na břehu pro opravdové neplavce.

Celé klání bude probíhat dle časového harmonogramu po dobu čtyř měsíců. Následně bude z každého ročníku vybráno šest nejlepších dívek a šest nejlepších chlapců, kteří se mezi sebou utkají ve finále o vítěze a vítězku každého ročníku. Finále jednotlivých ročníků budou obohaceny o ukázky vodních sportů a setkání se známými sportovci.

Cílem celé akce je přivést do bazénu celou třídu, vytvořit z ní tým, který si navzájem fandí a podporuje se a současně ukázat každému žákovi, že voda je prostředí, ve kterém se dá užít spoustu legrace.

Pro každou třídu se jedná tedy o jednu hodinu na bazénu. Jsme si vědomi, že je spousta aktivit, kterých se žáci po celý školní rok účastní, a které více či méně zasahují do výuky. Přesto věříme, že u Vás – pedagogů – nalezneme podporu pro náš záměr, ze kterého bychom chtěli udělat tradici. Věříme, že se nám podaří zrealizovat v letošním roce první ročník plaveckého poháru na nějž bychom následně chtěli každoročně navázat, což by závodníky mohlo motivovat k dalšímu zdokonalování svých dovedností.

Pro každého účastníka – závodníka bude připravena „pamětní placka“ s logem akce a pro každou třídu bude vystaven „certifikát účasti třídního týmu“. Po celou dobu průběhu akce budou veškeré výsledky, informace a fotodokumentace zveřejňovány na webové stránce a FB profilu.

Do výsledků nebudou započítávány výkony registrovaných plavců. Tito závodníci se ŘPPŠ samozřejmě budou účastnit, ale jejich výsledky nebudou zahrnuty do vyhodnocení k finálové účasti.