i pro školní rok 2018/2019 připravujeme plavecký pohár

závodíme od dubna do června

Čtvrtý ročník Říčanského plaveckého poháru škol startuje

I letos jsme připravili ŘPPŠ. Opět si u nás každou středu mohou poměřit své plavecké výkony žáci ZŠ a víceletých gymnázií z říčanska. Závodíme každou středu od 13 do 14 hod. Stačí se jen přihlásit a přijet. Posleední týden v červnu proběhne velké finále o pohár malého/mladého plavce.

 

 

Tělesná výchova patří k povinným předmětům školní výchovy na všech stupních školního vzdělávání dětí.  Děti se zde seznamují s různými sportovními dovednostmi a snaží se osvojit si jejich základy – běh, skok, míčové hry…..; součástí bývá také lyžařský výcvik, plavecký výcvik…..

Různé sportovní organizace realizují pro děti spoustu soutěží a klání, kde děti mohou uplatnit své získané dovednosti. Díky nově zbudovanému bazénu v Centru Na Fialce je nyní možno zrealizovat pro děti také soutěž v plavání – ŘÍČANSKÝ PLAVECKÝ POHÁR ŠKOL. Naše pojetí této soutěže je určeno opravdu všem dětem a pojali jsme jej poněkud netradičně, aby si jej užily i děti, jejichž plavecké dovednosti či nechuť k soutěžení by je z běžných závodů vyřadila. Našim cílem není uspořádat závody pouze pro vybrané jednotlivce. Chceme zapojit opravdu všechny děti.

Každé pondělí a středu je bazén v čase od 13 do 14 hod rezervován pro cca dvě třídy dětí. V těchto šedesáti minutách si děti ověří své dovednosti i znalosti spojené s vodou. Jsou připraveny soutěže na několika stanovištích pod dohledem našich lektorů, kteří jsou zde i v roli rozhodčích.

Prvořadou disciplínou je samozřejmě plavání, které je měřeno na čas a zvolený plavecký způsob a délka trati je volena vždy v závislosti na věku závodníků. Pro žáky, kteří nechtějí závodit v plavání je připravena soutěž v běhu po mělčině, soutěž v plavání pod hladinou, soutěž v lovení předmětů na čas a také soutěž na břehu pro opravdové neplavce.

Celé klání bude probíhat dle časového harmonogramu po dobu čtyř měsíců. Následně bude z každého ročníku vybráno šest nejlepších dívek a šest nejlepších chlapců, kteří se mezi sebou utkají ve finále o vítěze a vítězku každého ročníku. Finále jednotlivých ročníků budou obohaceny o ukázky vodních sportů a setkání se známými sportovci.

Cílem celé akce je přivést do bazénu celou třídu, vytvořit z ní tým, který si navzájem fandí a podporuje se a současně ukázat každému žákovi, že voda je prostředí, ve kterém se dá užít spoustu legrace.

Pro každou třídu se jedná tedy o jednu hodinu na bazénu. Jsme si vědomi, že je spousta aktivit, kterých se žáci po celý školní rok účastní, a které více či méně zasahují do výuky. Přesto věříme, že u Vás – pedagogů – nalezneme podporu pro náš záměr, ze kterého bychom chtěli udělat tradici. Věříme, že se nám podaří zrealizovat v letošním roce první ročník plaveckého poháru na nějž bychom následně chtěli každoročně navázat, což by závodníky mohlo motivovat k dalšímu zdokonalování svých dovedností.

Pro každého účastníka – závodníka bude připravena „pamětní placka“ s logem akce a pro každou třídu bude vystaven „certifikát účasti třídního týmu“. Po celou dobu průběhu akce budou veškeré výsledky, informace a fotodokumentace zveřejňovány na webové stránce a FB profilu.

Do výsledků nebudou započítávány výkony registrovaných plavců. Tito závodníci se ŘPPŠ samozřejmě budou účastnit, ale jejich výsledky nebudou zahrnuty do vyhodnocení k finálové účasti.