plavání pro MŠ a ZŠ v bazénu Na Fialce

 
Centrum pro volný čas Na Fialce
• je multifunkční objekt jehož součástí je bazénová část, která je k dispozici pro poskytování      
   nabízených aktivit.
• pro výuku je k dispozici bazén o rozměrech 25m se třemi plaveckými dráhami a relaxační částí se      sníženou hloubkou a vodními atrakcemi, menším dětem pak také brouzdaliště.
• přímo z bazénové části je přístupná parní sauna anebo sauny finské či infrasauna s odpočívárnou.
• samozřejmostí je potřebné sociální zázemí.
• teplota vody je 28°C, kvalita vody je zajištěna moderní vysoce účinnou technologií.
• k výuce je připraveno kompletní nadstandardní vybavení výukovými pomůckami pro neplavce i pomůckami pro zdokonalování plavců.
• optimální kapacita bazénu je 40 dětí – tento počet je závislý na dovednostech a věku přítomných    dětí
 

 

jak to u nás chodí :-)

 
Cíl aktivit ve vodním prostředí je u každé věkové kategorie dětí jiný. Tento cíl se odvíjí od psychické i motorické vyspělosti dětí dané skupiny a proto je vždy po první seznamovací lekci sestaven zcela na míru metodický plán výuky.
Obecně lze říci, že u předškolních dětí se jedná o vodní hrátky s důrazem na zvládnutí vodního prostředí, orientaci v něm a pochopení základních principů pobytu a pohybu ve vodě; u žáků prvního stupně jde již o zvládnutí prvních lokomočních pohybů vedoucích k ucelenému zvládnutí základních plaveckých způsobů /znak, kraul, prsa/; u žáků druhého stupně je dominantní zdokonalování již zvládnutých plaveckých způsobů s důrazem na jejich provádění tak, aby plavání mělo zdravotně-relaxační přínos pro každého jedince.
Po již zmiňované první seznamovací lekci bude celá skupina dětí rozdělena do málopočetných skupinek /optimálně 5 dětí, maximálně 8 dětí/ tak, aby byly zohledněny schopnosti každého jednotlivce, čímž bude zabezpečen co nejefektivnější způsob výuky.
- výcvik je veden akreditovanými lektory, kteří jsou pravidelně doškolováni ve všech potřebných oborech /první pomoc, pedagogika, psychologie dětí, didaktika plavání dětí…/
- jeden lektor vede skupinku s optimálním počtem 5 dětí /tento počet může být navýšen na maximálně 8 dětí u výuky zdokonalování plaveckých způsobů/
- při výuce je nezbytná přítomnost pedagogického dozoru, který je plně zodpovědný za děti mimo bazén /pobyt v šatnách, odchod na toaletu během výuky…/
 

 

délka a skladba výukové lekce 

 
předškoláci 30 - 40 minut
/dle dovedností/
rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace v brouzdališti s prvky rozvoje vnímání vlastností vody
žáci 1. stupeň 45 minut
rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace na malé vodě s prvky rozvoje pocitu vody
žáci 2. stupeň 60 minut
rozcvička, výuka dle metodického plánu ve vodním prostředí /plán bude sestaven vždy na míru každé skupině po absolvování první seznamovací hodiny/, relaxace formou doplňkových vodních aktivit /vodní pólo, potápění, sebezáchranné prvky/

 

 

speciální programy pro školy

 
Mimo již prezentované plavecké kurzy pro školní předškolní děti připravujeme pro školská zařízení také jednorázové akce. Zde najdete jen několik typů, co je možné připravit. Jednotlivé programy umíme postavit na míru dle požadavků a finančních možností objednavatele.
 
• Vodní záchranář – program doporučený pro druhý stupeň ZŠ seznámí žáky se záchranou tonoucích  
             a poskytováním první pomoci. Žáci se seznámí se záchranářskými pomůckami, vyzkouší si   
             jejich použití a zkusí si záchranou akci  „na nečisto“
• Focení – máme již dlouholetou dobrou spolupráci s fotografem, který fotí děti pod hladinou. Nabízíme
             focení žáků pod vodou i při vodních aktivitách. Netradiční společné focení tříd i skupinek dětí.
• Vodní barevný den – připravíme pro Vás karneval s celou řadou her ve vodě i na suchu ve spojení s
             vodou. Pod dozorem lektorů žáci vyzkouší na vlastní kůži fyzikální vlastnosti vody a formou her 
             a úkolů se naučí něčemu novému.
• Vodní olympiáda – program plný sportovních soutěží ve vodním prostředí. Převedeme do vody i   
             sporty, které se běžně ve vodě nedělají a poměříme si síly a smysl pro humor.
• Školní plavání na zkoušku – pokud ještě nejste rozhodnuti o realizaci celého kurzu plavání u nás,
             můžete si objednat pouze jednu lekci na zkoušku, abyste věděli, jak u nás výuka probíhá.
 

Cena zde uvedených akcí je stanovena na základě objednávky, kde je uveden požadovaný časový rozsah, počet účastníků a plánovaný program.

 

ceník nabízených kurzů pro děti

ceník je platný od 1.9.2018

kurz cena lekce cena kurzu poznámka
odpolední kurz pro děti 280,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
akvabely 280,-Kč lze zakoupit pouze celý kurz násobek ceny počtem lekcí v aktuálním kurzu kurzy se otevírají při minimálně 4 zájemcích
individuální lekce 700,-Kč k výuce není vyhrazena dráha  
1.700,-Kč k výuce je vyhrazena dráha  
dopolední výuka škol
plavání pro ZŠ 70,-Kč za žáka a lekci v délce 45 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy
 
plavání pro ZŠ 94,-Kč za žáka a lekci v délce 60 minut násobek ceny počtem lekcí dle objednávky školy