SVATOVÁCLAVSKÝ DĚTSKÝ DUATLON

odesláním formuláře se závazně přihlašujete a zavazujete se k úhradě startovního poplatku ve výši 50,-Kč

 svatováclavský dětský duatlon 

Dovolte mi pozvat Vaše děti ve věku od 5 do 15 let na první ročník "svatováclavského dětského duatlonu"
Připravili jsme pro naše plavce plavecko-běžecký závod, který se bude konat ve čtvrtek 28. září 2017 v 9:00 hod.
Plavecká část se bude konat v bazénu Na Fialce a závodníci budou dle věku absolvovat trať 25 - 100 metrů volným způsobem a následně se přesunou na atletické hřiště, kde každý účastník absolvuje svou běžeckou část závodu v délce 1 - 2 běžeckých oválů.
Zde bude také pro všechny účastníky připraven dětský raut s doprovodným programem, aby se nikdo nenudil do chvíle, kdy budou vyhlášeny výsledky. 
Pro všechny účastníky jsou mimo diplomu a pamětní placky připraveny drobné odměny a pro vítěze jednotlivých kategorií medaile a věcné ceny.
Vyhlášení výsledků a ukončení závodu je plánováno na 11:30 hod, ale bude uzpůsobeno dle počtu účastníků.
 
Registrace k závodu bude ukončena 27.9.2017 ve 23:59 hod.
Startovné je 50,-Kč.
 
Závod je pořádán oddílem plavání PLAF, který působí pod Sokolem Říčany, ve spolupráci s Centrem Na Fialce a Plaveckou školou Na Fialce.
Partnery závodu jsou:
​Těšíme se na všechny nadšené sportovce!!!!
Za pořadatele
Vlaďka Lipovská